Certificeringen

Waarom zijn certificaten van belang?

Certificaten zeggen iets over een bedrijf. Ze bieden opdrachtgevers en partners een objectief houvast bij de keuze voor een samenwerking. Als klant kunt u erop vertrouwen dat u kwaliteit krijgt en zaken doet met een bedrijf dat duurzaamheid nastreeft. Als opdrachtgever bent u zeker van een betrouwbare partner. Dat moet een een geruststellende gedachte zijn.

Het behalen van waardevolle certificeringen motiveert ook ons als team. Mensen werken nu eenmaal graag bij een bedrijf dat zich aan regels houdt en hoge kwaliteit nastreeft. Een certificaat voelt ook echt als een beloning voor inzet en gedrevenheid. Wij investeren daarom heel bewust in certificeringen die niet alleen klanten verder helpen, maar ook ons als bedrijf.

BRL 9334 KOMO Procescertificaat

Goed straatwerk ervaren we dagelijks. Na de voordeur komen we er al mee in aanraking. Op de stoep, de openbare weg; professioneel gelegd straatwerk is veilig en mooi.

KOMO is een onafhankelijke stichting die de kwaliteit voor bouw en infra transparant maakt. Bedrijven kunnen zich certificeren. Onafhankelijke certificatie-instellingen als Kema, Kiwa of DNV, stellen vast of een product, realisatieproces of dienst blijvend voldoet aan de eisen. Wij zijn gecertificeerd door KIWA.

Met het KOMO BRL 9334 certificaat voor straatwerk laten we zien dat wij met goed opgeleide vakmensen werken en dat de kwaliteit van ons werk door onafhankelijke professionals als goed beoordeeld is.

VCA voor veilig werken

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om de veiligheid op de werkplek te vergroten. VCA zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werknemers zich bewust zijn van de gevaren om zich heen. Een VCA certificaat laat zien dat een bedrijf aan veiligheidseisen voldoet en dat de werknemers op de hoogte zijn van de veiligheidsregelgeving.

Door ons VCA-certificaat weet u als opdrachtgever zeker dat u met een partner samenwerkt die veilig werkt. Voor onszelf, maar ook voor u!

De Milieubarometer

De Milieubarometer is een product van Stichting Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. Het is een zeer gebruiksvriendelijk, online monitoringsinstrument waarmee wij onze CO2-voetafdruk berekenen en maatregelen bijhouden.

In de Milieubarometer vullen wij onze verbruiksgegevens in, zoals elektriciteit, brandstoffen, water, afval en liters diesel. Hieraan koppelen wij doelstellingen voor vermindering. Met grafieken en monitoring door de tijd bewaken we deze.

De Milieubarometer past goed bij onze manier van werken en onze visie op verantwoord ondernemen.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. BN zet zich in voor een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving.

Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, Weg en Waterbouw

SPG Infra vakopleidingen bestaat uit bedrijven die werkzaam zijn in de sector grond-, weg- en waterbouw. Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit bestuurders van de aangesloten bedrijven.

De dagelijkse gang van zaken binnen het SPG Infra vakopleidingen is in handen van een directeur die geassisteerd wordt door opleidingscoördinatoren.
55 Erkende opleidingsbedrijven zijn op dit moment deelnemer van het SPG Infra vakopleidingen.

Gebr. Barendregt is één van die erkende opleidingsbedrijven. Wij vinden het belangrijk dat toekomstige generaties de liefde voor ons mooie vak ontwikkelen en uitdragen.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Bij het SBB krijgen studenten een gedegen praktijkopleiding met uitzicht op een baan.

Hierdoor beschikken bedrijven nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.

De SBB erkent en begeleidt de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. Gebr. Barendregt is ook binnen de SBB- gemeenschap zo'n erkend leerbedrijf.

De SBB levert ook cijfers aan, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. Tot slot adviseert het SBB de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.