Condities en Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Naar onze mening zijn Algemene Voorwaarden vooral een vangnet wanneer we ergens samen echt niet uitkomen. We hebben ze gelukkig eigenlijk nooit nodig.

Om een formeel houvast te bieden, volgen wij de RAW Standaard Bepalingen 2015, uitgegeven en beheerd door kennisplatform CROW.

De RAW-systematiek geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers in de gww- en groensector een kader om afspraken in bouwcontracten te maken en deze goed vast te leggen. CROW beheert de RAW-systematiek en houdt deze actueel.

De Standaard RAW Bepalingen kunt u binnenkort hier downloaden als pdf-bestand.

Onze (offerte) condities

Voordat wij daadwerkelijk met uw opdracht kunnen beginnen, vragen we u een aantal zaken te regelen en informeren we u over onze condities: