Condities en Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Naar onze mening zijn Algemene Voorwaarden vooral een vangnet wanneer we ergens samen echt niet uitkomen. We hebben ze gelukkig eigenlijk nooit nodig.

Om een formeel houvast te bieden, hanteren wij de Algemene Voorwaarden van Bouwend Nederland. Deze zijn helder en met slechts 17 artikelen overzichtelijk en redelijk.

Deze voorwaarden worden breed gebruikt en geven opdrachtgevers en opdrachtnemers een werkbaar kader om afspraken te maken en vast te leggen. Bouwend Nederland beheert de voorwaarden en houdt deze actueel.

De Algemene Voorwaarden kunt u hier downloaden als pdf-bestand.

Onze (offerte) condities

Voordat wij daadwerkelijk met uw opdracht kunnen beginnen, vragen we u een aantal zaken te regelen en informeren we u over onze condities: